In de eerste week heeft de crowdfunding 31.000 euro opgeleverd. Een geweldige opbrengst in zo´n korte tijd.
We willen jullie vragen ons te blijven helpen met delen en doneren, zodat de overige 99.000 euro binnen korte tijd ingezameld kan worden en Marleen snel geopereerd wordt!